پیدا

هرخارجی خارج نیست

درخواست حذف اطلاعات

دو روز رفته کربلا الان استوری گذاشته هیچجا کشور خود آدم نمیشه... خوبه سالها اروپا نرفتی لعنتی :)))))