پیدا

به شدت شاهین مانگ را توصیه میکنم ^_^

درخواست حذف اطلاعات

راستش انگار هر شب -کاشکی هایم- را می نویسم و آن را جایی می گذارم تا حتما بدون اینکه من بدانم بخوانی
.
انگار باید بدانی که چقدر حضور داری
-در تک تک لحظات-
.
مثلا امشب می نویسم:
-دوستت دارم-
همین
. شاهین مانگ