پیدا

شاهین مانگ

درخواست حذف اطلاعات

چقدر متنهای شبانه شاهین مانگ رو دوس دارم... چقدر شبیه منن... دقیقا منه این لحظه با تمام احساساتی که دارم چقدر با من گوش کنیدای شاهین مانگ همونی هست که باید باشه واسه من... چقدر تورو یادم میارن... چقدر تو دوری