پیدا

متن

درخواست حذف اطلاعات

انگاری "دل" انتخاب کرده است که تمام مهربانی ام فعلا باشد برای تو
.
به گمانم این دوست داشتن نیست به معنای مرسوم اش
-که باور دارم دوست داشتن عمیق بعد از شناخت و آهستگی شکل می گیرد-
شبیه به دلبری ست(باز هم نه به معنای همیشگی اش)
-یعنی مهربانی ام ویژه برای تو تا بشوی لبخند تا بشوم کِیف-
تا همین اندازه
نه بیشتر
همین که مختص توست عالی ست
.
انگار دل به کمک عقل (با حضوری دلخوشکنک) می گوید
کنار تو می توانم تمام موزاییک های ولیعصر را بشمارم
-این یعنی صبوری، انتظار و تمنای حضور-
یعنی می توانم در لحظه پشت هم ایثار کنم و سخاوتمندانه ببخشم از وقتم، جانم، لبخندم به تو
.
-من باورت دارم-
این را دل می گوید
"محکم"
.
پس فعلا تو "ماه"
تا من برات بگم چی به چی
-دوستی با ماه-
----
باور داری که چقدر مهمه برام آروم باشی؟
که انگار دنیا مال توست؟
-من شناخت را صبورم- شاهین مانگ